Võrgupõhised kursused

Viime iga-aastaselt läbi võrgupõhiseid kursused, mis on mõeldud laiemale sihtrühmale kui ülikooli tudengid. Meie veebikursustes kasutame kaasaegseid õppe- ja kiirsuhtlusvahendeid ning ajakohast ja mitmekülgset õppematerjali, et kursused oleksid kaasahaaravad. Väärtustame veebipõhist interaktsiooni ja leiame, et meeldiv õppimine tekib õpetaja ja õpilaste koostööst.

Toimuvad kursused:

Kõigi siin olevate kursuste kohta saab lisainfot küsida mark.muhhin@ut.ee.

Teeme ise arvutimänge

Sihtrühm: põhi- ja keskkooli õpilased
Maht: 3 EAP (78 tundi)
Toimumine: sügisel
Kestvus: 10 õppenädalat
https://cglearn.eu/tia

Selle kursuse raames õpime esimest korda programmeerima. Teeme seda läbi lihtsate arvutimängude loomise, mis on lõbus ja annab kvaliteetsed oskused tulevikuks ükskõik milliste reaalaja-programmide loomiseks. Programmeerima õpitakse programmeerimiskeeles Python ja kursuse poole peal võetakse kasutusele arvutimängude loomise teek Pygame. Pärast kursuse läbimist osatakse kasutada muutujaid, järjendeid, tingimuslauseid, tsükleid, funktsioone, objekte, sündmusi. Osatakse ka luua ning oma loodud programmis kasutada graafikat, animatsiooni, heli. Arvutimängude huvilistele on ka veel lisa teemasi.

Kursus sobib ideaalselt multimeediast ja reaalaja rakendustest (sh arvutimängude) loomisest huvitatud keskkooli õpilastele, kes tahavad õppida programmeerimist ja ise oma rakendusi teha. Kaetakse enamikus ära riiklikus keskkooli õppekavas ja selle lisas 4 kirjeldatud valikkursuse “Rakenduste loomise ja programmeerimise alused” eesmärgid ning õpiväljundid.

Kursus ja selle materjal on eesti keeles.

Nädal Teema Maht (h)
1. Muutujad, muutujate tüübid, matemaatika, sisend ja väljund, faili lugemine 10
2. Otsused, hargnemine, tsüklid 8
3. Mitmekordsed tsüklid, Turtle graafika 7
4. Listid 7
5. Funktsioonid 7
6. Objektid 6
7. Graafika, animatsioonid 6
8. Sündmused, mängusisene juhtimine 7
9. Helifailid, faili salvestamine, kasutajaliides, projekti alustamine 10
10. Projekt 10

Kursuse raames koostatakse mitmeid erinevaid reaalaja rakendusi, sh tekstipõhiseid ja numbriliste mõistatustega mänge, algoritmi järgi graafika joonistamise programme, graafika ja heliga oma disainitud mänge ja palju muud praktilist. Kõikide ülesannete lahendamisel on mõeldud õpilastel olla tulemuse disainis loov ning kursuse jooksul saab näha ka teiste osalejate loovaid lahendusi.

 

Videomängude arengulugu

Sihtrühm: keskkooli õpilased, tudengid, teised huvilised
Maht: 3 EAP (78 tundi)
Toimumine: kevadel
Kestvus: 10 õppenädalat
https://cglearn.eu/evg

Videomängude arenguloo kursusel käsitletakse teemasi alates esimestest videomängudest kuni tänapäevaste teemadeni nagu kaasaegne arvutigraafika, mobiilimängud ja virtuaalreaalsus. Vaadatakse, kuidas on selle pika teekonna jooksul muutunud nii videomängude turg, tehnoloogiad kui disain. Osalejad omandavad laia pildi videomängude arengust.

Kursuse sihtrühm on videomängude maailmast huvitujad. Käsitletavad teemad aitavad aru saada videomängude kultuurilisest ja tehnoloogilisest nähtusest ning seetõttu sobib kursus väga erinevate tulevikuplaanidega õppuritele – näiteks videomängude ajakirjanikud, striimijad, disainerid, arendajad, uurijad jms. Kursusel osalenutelt ei oodata eelteadmisi, seega kursus sobib hästi nii keskkooliõpilastele, tudengitele olenemata erialast ning kõigile teistele huvilistele.

Kursus ja selle materjal on korraga nii eesti kui inglise keeles. Ühe keele mõistmisest piisab edukaks osalemiseks.

Nädal Teema Maht (h)
1. Mis on videomäng? 6,5
2. Esimesed videomängud, esimesed mängimised 7
3. Videomängude žanrid ja sihtrühmad 12
4. Videomängu eluiga 7
5. Mängupultide arengulugu ja virtuaalreaalsus 5,5
6. Videomängude turundus 14
7. Videomängude dematerialiseerimine 6
8. Videomängude kasutajakogemus 5,5
9. Arvutimängud: 3D graafika 6
10. Mobiilimängud 8,5

Kursuse läbimisel on palju erinevaid ülesandeid nagu iseseisvalt mõne retro mängu mängimine ja selle analüüs, ennast huvitava teema või väljamõeldud videomängu põhjal video tegemine, videomängude teemadel toimuvas debatis osalemine ning LVLup! videomängumuuseumist tehtud virtuaaltuuris oleva huvitavate tegelastega seiklusmängu‑laadse õppemängu mängimine.

Iseõppijale

Oleme koostanud iseseisvaks läbimiseks õppematerjali virtuaalreaalsuse mängu loomiseks Unreal Engine 4 mängumootoriga. Õppematerjalis olevad videod on võimalik iseseisvalt läbida omas tempos ja valmis saada oma virtuaalreaalsuse videomäng. Kui virtuaalreaalsuse seadet käepärast pole, saab materjali põhjal luua ka tavalise 3D videomängu. Antud materjal ei ole meil ametlikult ainekursusega seotud, seega läbimise tunnistust ega ainepunkte me ei väljasta. Kindlasti saab materjali läbija aga head oskused 3D rakenduste loomiseks. Õppematerjal kasutab mängumootori Unreal Engine versiooni 4.18, mis on aastast 2018. Uuemates versioonides võivad olla mõned asjad tehniliselt teistmoodi, kuid põhimõtteliselt samad. Küsimuste või probleemide korral selle materjali osas kontakteeruda madis.vasser@ut.ee.